Automatiseringstjänster
för kvalitetssäkring

4D Professional Services

Bli först på marknaden utan att offra kvalitet med automatiseringstjänster för kvalitetssäkring. Huvudsyftet med den här tjänsten är att följa upp och lösa brister innan de ens uppstår. Med den här tjänsten kan du förbättra effektiviteten och processerna hos din affärsapplikation innan applikationen släpps. 

Om testningen inte görs effektivt kan det leda till att tid och pengar slösas bort på egenskaper som inte ligger i linje med applikationens specifikationer och behov. Även när man ser det ur ett rent kundserviceperspektiv tappar du kundens förtroende om du inte erbjuder en tillförlitlig produkt.

När kan tjänsten användas?

Var du än är i applikationens livscykel kan du dra nytta av Automatiseringstjänster för kvalitetssäkring för att säkerställa applikationens stabilitet och prestanda. Vi hittar inte bara defekter i produkten, utan utvärderar också kvaliteten för att uppfylla kundens förväntningar och förbättra processer och procedurer.  

Det här levererar vi

Genom hela implementeringen får du rapporter och uppdateringar om de teståtgärder som utförts. Från huvudtestplanen, nivåtestplanen och nivåtestproceduren följer alla våra resultat IEEE 829-2008. 

Efter att tjänsten har slutförts får du resultaten av de angivna testaktiviteterna, utvärderingar baserade på resultaten, källkoden för de automatiska testerna samt verktyg och skript för testernas korrekta funktion. 

För mer information om tjänsten, kontakta din 4D-säljare.

Gedigen erfarenhet och en vision för framtiden

Innovationer för att hålla sig före i utvecklingen: 4D:s expertis bygger på förmågan till innovationer och på att förutse kundernas och marknadens behov.

Främsta anledningarna till att välja 4D