header write-pro

ORDAEtt innovativt sätt att komma åt dina data.

För samman dina data och affärslogik med stil

Kom åt dina data med en objektorienterad metod utan att behöva oroa dig om den fysiska strukturen. Interagera med hela databasen som om den vore ett enda objekt istället för att skriva komplicerade frågor. Kom åt dina data från olika källor med samma kod.

Det här är bara en liten del av vad ORDA klarar av.

ORDA, (Object Relational Data Access) står för objektrelationell dataåtkomst och är ett innovativt sätt att komma åt data som kombinerar fördelarna med objektorienterad programmering och relationsdatabaser, så att utvecklarna kan fokusera på att lösa affärsproblem istället för att hantera dataåtkomst.

ORDA är en mångsidig och kraftfull teknik med många funktioner och fördelar. Så oavsett om du bygger en enkel applikation eller ett komplext företagssystem kan ORDA göra din utvecklingsprocess och dataåtkomst snabbare, enklare och effektivare.

Om du letar efter ett bättre sätt att arbeta med data är det värt att utforska ORDA!

Upplev kraften hos ORDA nu

Kolla in de senaste funktionerna och utnyttja de senaste förbättringarna.

Ladda ned

Allting är ett objekt

ORDA är en värld där allting är ett objekt, inklusive själva databasen.

Detta möjliggör åtkomst till hela 4D-databasen med hjälp av en objektorienterad metod, som gör det lättare att arbeta med data och kan hjälpa till att göra koden mindre komplex. ORDA mappar data till verkliga koncept på ett sätt som gör användningen av data enkel, utan att behöva någon djupgående förståelse av relationsstrukturer.

Affärsorienterad kod med klasser

ORDA levereras med klasser dedikerade till datamodellen. Tack vare klasser kan komplexiteten hos modellens fysiska implementering döljas, applikationen kan enkelt visa tjänster, bli mer hanterbar, lättare att underhålla och sömlöst integreras med andra applikationer.

Enastående prestanda

ORDA kan hjälpa till att förbättra applikationernas prestanda genom flera olika optimeringstekniker, till exempel kontexter och lat laddning (lazy loading). Dessa tekniker kan hjälpa till att minska antalet databasfrågor som måste skickas till servern, vilket kan leda till snabbare svarstider för applikationen. Och det bästa? Allt är automatiskt. Det krävs ingen programmering, till skillnad från att använda SQL eller ett ORM-verktyg.

Ökad skalbarhet

ORDA kan hjälpa till att göra applikationer mer skalbara genom att ha stöd för distribuerade databasarkitekturer. Det innebär att data kan spridas på flera databasservrar, vilket kan ge bättre prestanda och möjlighet att hantera större datamängder.

Öppen och utbyggbar

Med ORDA kan du skapa en sömlös integrering mellan olika system. Den kan kombineras med REST-servern för att exponera affärslogik med ett kontrollerat API (genom dina klasser) för andra verktyg, till exempel webbramverk som Angular eller React.

Säkerhet i fokus

ORDA levereras med ett kraftfullt behörighetssystem som gäller för webb- och REST-sessioner.

Säkerhetsarkitekturen för ORDA baseras på behörigheter, behörighetsåtgärder och resurser, som tillsammans utgör ett avancerat system som går ned till attribut- och funktionsnivå för att skydda data mot obehörig åtkomst.

Låg inlärningskurva

ORDA har utformats för att vara lätt att lära sig, med en enkel och modern struktur och syntax som är välbekant för utvecklare med erfarenhet av objektorienterad programmering eller någon annan programmeringsbakgrund, till exempel Java eller JavaScript, som gör det lättare för dem att gå över till ORDA.

Mer gjort på mindre tid

Med ORDA kan utvecklarna fokusera på att lösa affärsproblem istället för att hantera dataåtkomst.

Denna kod kan ta lång tid att skriva och det kan lätt uppstå fel, särskilt för komplexa applikationer. När du använder ORDA minskar boilerplate-koden, vilket gör det lättare och snabbare att utveckla applikationer.

Drivs av 4D

ORDA är en kärndel av 4D-plattformen och är därför helt integrerad med andra 4D-funktioner och -tekniker (t.ex. 4D Write Pro). Det kan hjälpa till att förenkla utvecklingsprocessen och göra det lättare att skapa kraftfulla och avancerade applikationer.

Elegant Design

ORDA har utformats av mycket erfarna programvaruarkitekter som använder sig av effektiva designmönster som uppmuntrar utvecklare att använda bra programmeringspraxis i sina applikationer.

Fokus finns hos ORDA. Om du vill köra din applikation och att den uppdateras i framtiden, eller om din applikation är kritisk för en verksamhet, eller om du tänker anlita programmerare för att arbeta på din applikation, eller ser på 4D som en snabb utvecklingsplattform, ska du vara villig att lära dig – för att när du kommer igång med ORDA, 4D är det riktigt roligt att programmera.

Kirk Brooks, utvecklingsingenjörskonsult för 4D
USA

Dokumentation

Allt du behöver veta om ORDA

En förhandstitt på vad du kan göra med ORDA

Kraftfulla funktioner

CRUDCRUD

Utför CRUD-standardoperationer (CRUD = Create, Read, Update, Delete – skapa, läsa, uppdatera, ta bort) på valda data i databasen. Med dessa operationer kan utvecklare manipulera data i databasen på ett flexibelt och kraftfullt sätt.

Classes Klasser

Höj nivån på koden med ORDA-datamodellklasser. Dina applikationer kan enkelt visa tjänster, bli mer hanterbara, lättare att underhålla och sömlöst integreras med andra applikationer.

Functions Funktioner

Utnyttja ORDA-funktioner för att få användbar information om din databas.

ORDA har ett komplett API-bibliotek för dataåtkomst, helt objektorienterat och begripligt för utvecklare med annan programmeringsbakgrund.

Computed Attributes and AliasesBeräknade attribut och alias

Separera affärslogiken från användargränssnittet och förbättra prestandan genom att optimera delarna separat. En enkel lösning för att möta affärsbehoven och den moderna programmeringens ökade krav.

Optimization ContextsOptimeringskontexter

Öka applikationens prestanda med kontexter. En teknik som gör att bara de begärda data utväxlas mellan servern och klienten.

Lazy LoadingLat laddning

Minska den inledande laddningstiden med lat laddning (lazy loading) där data bara laddas när det är nödvändigt.

Permissions SystemBehörighetssystem

Skydda dina data mot obehöriga användare med ett behörighetssystem genom att bestämma vilka som får åtkomst till data och vilka data som omfattas av åtkomsten.

Locking Mechanism Låsmekanism

Välj mellan de två vanliga strategierna för hantering av samtidig åtkomst för data i en databas för att hantera ditt register: optimistisk och pessimistisk låsning. ORDA täcker dig för båda.

Aggregation OperationsAggregeringsoperationer

Utför beräkningar på datamängder med lättbegripliga aggregeringsoperationer. Summa, medelvärde, antal, min och max är några metoder för att utföra operationerna som beskrivs med deras namn.

Logical Operators Logiska operatorer

Får korsningar, förbindelser eller skillnader mellan två uppsättningar data. Med ORDA har det blivit enkelt med beslutsfattande baserat på vissa villkor.

FormulasFormler

Konstruera komplexa sökkriterier som går utöver förmågan hos en enkel syntax tack vare ORDA-formler.

Placeholders Platshållare

Bygg generisk kod med ORDA-platshållare som kan återanvändas med olika parametervärden, värden som kan komma från olika källor, som användargränssnitt eller en begäran.

Remote Datastores Fjärranslutna datalager

Arbeta med flera databaser samtidigt med samma kod och tackla olika scenarier som din applikation kan kräva, till exempel behovet att komma åt data från olika källor.

Upplev kraften hos ORDA nu

Kolla in de senaste funktionerna och utnyttja de senaste förbättringarna.

Ladda ned