LIVSCYKEL FÖR PRODUKTUTGÅVOR

4D:s cykel för produktutgåvor

4D:s produktutgåvocykel hjälper dig fatta rätt beslut om vilken version och modell du bör använda. Se nedan för information om våra produktutgåvors namn och intervaller.

Feature Release: En ny utgåva som inför viktiga nya funktioner för plattformen, samt uppdaterade bibliotek, system-API:er och felkorrigeringar. Den levereras var tredje månad.
Långtidssupportutgåva: Kallas även LTS-utgåva. Den innehåller felkorrigeringar och biblioteksuppdateringar som gjorts i tidigare utgåvor. 4D 18 LTS är 4D:s inledande långtidssupportutgåva.

Om du behöver hjälp att välja vilken utgåva som är rätt för dig, kan du kontakta en av våra säljare. Observera att Underhållsprogrammet ger dig tillgång till både produktlinjerna Funktionsutgåvor och Långtidssupportutgåvor.

Produkt Feature Release 4D 20 LTS 4D 19 LTS 4D 18 LTS 4D 17 4D 16
Status Nuvarande Nuvarande Nuvarande Föråldrad Föråldrad Föråldrad
Original frisättning N/A 12 JUL 21 16 JAN 20 10 JUL 18 10 JAN 17
Senaste release 20 R3
(9 JAN 23)
20.3
(18 MAR 24)
19.7
(11 SEP 23)
18.6
(13 JUNI 22)
17.5
(3 DEC 20)
16.6
(24 JUL 19)
Slutar säljas JUL 26 12 JUL 2024 17 JUNI 22 13 DEC 20 26 JUL 19
Slutar stödjas JUL 26 12 JUL 2024 17 JUNI 22 13 DEC 20 26 JUL 19
Senaste Hotfix1 27 MAR 24 29 JAN 24 15 FEB 24 10 FEB 22 31 AUG 19 21 MAJ 19
Slutar uppgraderas2 DEC 25 15 DEC 23 14 JUN 22 18 DEC 20

1 Hotfixes tillgängliga endast för 4D Partners. Läs mer om 4D Partner program.

2 Giltighetstiden för en produkt är den tid då en ägare av denna version kan migrera till den senaste versionen för ett reducerat uppgraderingspris. Efter denna period måste du köpa en full licens.

Filer: tidigare versioner av 4D


Aktuell

 • Version bibehålles under utveckling, åtgärder och förbättringar genomförs. Hotfixes levereras till Partners.
 • Full-version och uppgradering till en senare version finns tillgänglig att beställa.
 • Kvalificerad för teknisk support för Partners.
 • Buggfixar levereras:
  • LTS: i vanliga mindre versioner, Hotfixes och Nightly builds.
  • Feature Releases: var tredje månad med en ny Feature Release och varje månad med snabbkorrigeringar för att blockera distributionsproblem av den aktuella funktionsversionen.

Avslutad

 • Utveckling upphört.
 • Full-version och uppgradering till en senare version kommer att fasa ut (se tabell).
 • Teknisk support är tillgänglig, men inga nya buggfixar.

Föråldrade

 • Utveckling upphört.
 • All försäljning upphört. Uppgraderingar till högre versioner säljs inte längre.
 • Ingen teknisk support tillgänglig.