LIVSCYKEL FÖR PRODUKTUTGÅVOR

4D:s cykel för produktutgåvor

4D:s produktutgåvocykel hjälper dig fatta rätt beslut om vilken version och modell du bör använda. Se nedan för information om våra produktutgåvors namn och intervaller.

Funktionsutgåva: En ny utgåva som inför viktiga nya funktioner för plattformen, samt uppdaterade bibliotek, system-API:er och/eller felkorrigeringar. Den levereras var tredje månad.
Långtidssupportutgåva: Kallas även LTS-utgåva. Den innehåller felkorrigeringar och biblioteksuppdateringar som gjorts i tidigare utgåvor.
4D v18 LTS är 4D:s inledande långtidssupportutgåva.

Om du behöver hjälp att välja vilken utgåva som är rätt för dig, kan du kontakta en av våra säljare. Observera att Underhållsprogrammet ger dig tillgång till både produktlinjerna Funktionsutgåvor och Långtidssupportutgåvor.

Produkt Feature Release 4D v19 LTS 4D v18 LTS 4D v17 4D v16 4D v15
Status Nuvarande Nuvarande Avslutade Föråldrad Föråldrad
Original frisättning N/A 12 JUL 21 16 JAN 20 10 JUL 18 10 JAN 17 16 JUL 15
Senaste release 19 R2
(28 SEP 21)

18.5
(16 JUN 21)
17.5
(3 DEC 20)
16.6
(24 JUL 19)
15.6
(25 APR 18)
Slutar säljas DEC 23 17 JUNI 22 13 DEC 20 26 JUL 19 30 APR 18
Slutar stödjas DEC 23 17 JUNI 22 13 DEC 20 26 JUL 19 30 APR 18
Senaste Hotfix1 30 AUG 21 18 AUG 21 31 AUG 19 21 MAJ 19 29 JAN 18
Slutar uppgraderas2 14 JUN 22 18 DEC 20 14 JUN 19


Filer: tidigare versioner av 4D


Aktuell

  • Version bibehålles under utveckling, åtgärder och förbättringar genomförs. Hotfixes levereras till partners.
  • Full-version och uppgradering till en senare version finns tillgänglig att beställa.
  • Teknisk support tillgänglig.

Avslutad

  • Utveckling upphört.
  • Full-version och uppgradering till en senare version kommer att fasa ut (se tabell).
  • Teknisk support är tillgänglig, men inga nya buggfixar.

Föråldrade

  • Utveckling upphört.
  • All försäljning upphört. Uppgraderingar till högre versioner säljs inte längre.
  • Ingen teknisk support tillgänglig.

1 Hotfixes tillgängliga endast för 4D Partners. Läs mer om 4D Partner program.

2 Giltighetstiden för en produkt är den tid då en ägare av denna version kan migrera till den senaste versionen för ett reducerat uppgraderingspris. Efter denna period måste du köpa en full licens.