Databasmigrering

4D Professional Services

Våra tekniker förbättrar 4D-produkten fortlöpande, genom att uppdatera säkerhetsfunktionerna, förbättra frågekapaciteten, säkra kompatibilitet med de senaste operativsystemen och göra produkten mer robust. Därför rekommenderar vi utvecklarna att börja använda den senaste versionen och releasen så snabbt som möjligt.

Att migrera en databas till en senare version kan ibland vara ganska komplicerat, beroende på hur gammal 4D-versionen är. Vårt Professional Services-team kan hjälpa utvecklaren, för att se till att den senaste 4D-versionen används och att koden är i enlighet med rekommenderad bästa praxis.

När kan tjänsten användas?

Migreringstjänsten är främst avsedd för 4D-applikationer som finns i en produktionsmiljö och bör genomgå en större versionsuppgradering. Tjänsten kan börja användas i valfritt skede i applikationsutvecklingscykeln.

Det här levererar vi

Efter avslutat uppdrag:

  •  Fungerar din applikation fullt ut i den senaste versionen av 4D.
  •  Får du en utförlig rapport med en förteckning över utförda ändringar, och en beskrivning av varför ändringarna var nödvändiga.

Få personanpassade råd

För mer information om tjänsten, kontakta din 4D-säljare.

Gedigen erfarenhet och en vision för framtiden

Innovationer för att hålla sig före i utvecklingen: 4D:s expertis bygger på förmågan till innovationer och på att förutse kundernas och marknadens behov.

Främsta anledningarna till att välja 4D