Deep Code Analysis

4D Professional Services

Som erfaren utvecklare, är du medveten om att programvara förändras med tiden. Det innebär att viktiga affärsapplikationer också måste förändras, för att förenkla hanteringen, skydda känsliga data och säkerställa att applikationerna fungerar på lång sikt. 4D:s team har specialistkompetens för att utföra applikationsrevisioner i produktionsmiljö. Ditt utvecklingsteam kan dra fördel av vår specialistkompetens, för att säkerställa att din produkt rustas för framtiden.

När kan tjänsten användas?

En kodanalys kan göras när som helst under applikationslivscykeln. Vi rekommenderar att revisionen utförs innan underhållsperioder inleds. En kodanalys identifieras eventuella problem i applikationen, och varje potentiellt problem rangordnas utifrån prioritet.

Det här levererar vi

En utförlig rapport som sammanställs av en 4D-expert. En handlingsplan definieras med klienten för att hantera alla viktiga problem som finns i applikationen.

Exempel på områden:

  •  Revision av databaskonfiguration.
  •  Identifiering av befintliga kodmönster som kan vara orsak till att applikationen är långsam, med rekommendationer för hur sådan kod kan undvikas.
  •  Revision av databasstruktur.
  •  En analys av potentiella minnesläckage.
  •  Rekommendationer för hur man kan uppdatera kod som innehåller bristfälliga partier.

 

Få personanpassade råd

För mer information om tjänsten, kontakta din 4D-säljare.

Gedigen erfarenhet och en vision för framtiden

Innovationer för att hålla sig före i utvecklingen: 4D:s expertis bygger på förmågan till innovationer och på att förutse kundernas och marknadens behov.

Främsta anledningarna till att välja 4D