Lasttestning och säkerhetsrevision

4D Professional Services

Ta till exempel en liten kontorsapplikation som har utvecklats av företag X och i genomsnitt har 5 användare vid godtycklig tidpunkt. Det är alltid bra att optimera frågorna, men det kanske inte är nödvändigt eftersom användarna är så pass få. Applikationen fungerar bra och det finns inga fördröjningsproblem.

Senare samma år köps företag X upp av konglomerat Y. Konglomerat Y gillar företag X:s applikation och vill använda den globalt, för samtidig körning på 500 klienter som är placerade på olika kontor.

Fråga: Hur ska utvecklaren säkerställa att applikationen fortsätter att fungera lika bra som tidigare, men i en konfiguration med 500 anslutna klienter? Utvecklaren vill kunna åtgärda potentiella problem innan applikationen distribueras globalt. Därför har vårt PS-team utvecklat ett testramverk som kan användas för att analysera applikationers skalbarhet.

När kan tjänsten användas?

I planeringsstadiet eller projektets tidiga utvecklingsfas.

Det här levererar vi

Ett dokument där följande beskrivs:

1. En säkerhetsrevision som innehåller följande:

  • Lösningens aktuella säkerhetsrisker och styrkor.
  • En åtgärdsplan för hur problemen kan avhjälpas.

2. Lasttestning:

  • Noggrann övervakning av 4D-servern, vid ett önskat antal samtidiga användare.
  • Bestämning av det maximala antalet samtidiga användare, tillsammans med en prioritering av felpunkterna.
  • Rekommendationer för optimering av serverinställningarna.
  • Rekommendationer om nödvändiga maskinvarukonfigurationer.

Få personanpassade råd

För mer information om tjänsten, kontakta din 4D-säljare.

Gedigen erfarenhet och en vision för framtiden

Innovationer för att hålla sig före i utvecklingen: 4D:s expertis bygger på förmågan till innovationer och på att förutse kundernas och marknadens behov.

Främsta anledningarna till att välja 4D