Utbildning

Optimera verksamheten med nyckelfärdiga lösningar

Uppfyll dina prioriterade områden

Letar du efter lösningar som gör hanteringen av din utbildningsinstitution bättre? 4D ger dig oberoende och frihet: utveckla egna lösningar eller använd nyckelfärdiga lösningar designade av våra partners.

Dra fördel av den förenklade utveckling som har gett 4D ett gott rykte under 30 år och kontrollera samtidigt investerings- och underhållskostnaderna för dina applikationer. Skapa eller hitta lösningar för att administrera organisationen, dela aktiva utbildningsplaner, hantera klassrum och scheman eller arkivera dina bibliotek.

Mer dynamiskt

Gör tillvaron lättare för lärare, forskare och administrativ personal genom att ge dem anpassade verktyg som gör informationsdelningen snabbare och underlättar samarbete. Med 4D kan du anpassa lösningar som förenklar åtkomsten till data: scheman, anteckningar, frånvaro, materialbeställningar, säkerhetsprotokoll osv.

Specialpriser

4D stödjer dig och dina projekt med en specifik prispolicy för utbildning. Oavsett om du är administratör, professor, forskare eller personalchef kan du dra fördel av dessa specialpriser för att möta dina behov och hålla budgeten.

Låga driftskostnader

4D ger dig total insyn i dina investeringar. Hantering och underhåll av applikationerna förenklas och kräver inte längre en databasadministratör – inga ytterligare kostnader för att ansluta applikationerna till IT-systemet.

Varför skolor väljer 4D

Bland våra kunder finns skolor och skoldistrikt samt specialiserade utbildningsinstitut. De sätter 4D i förarsätet för sin organisation. Skapa eller hitta de applikationer du behöver för att hantera ditt studentregister, spåra aktiva utbildningsplaner eller administrera resurser och fakturering. Du kan anpassa applikationerna fritt efter dina behov.

Få inspiration av deras erfarenheter eller använd nyckelfärdiga 4D-lösningar designade av våra partners.

Varför 4d är rätt val för utbildning

I över 30 år har 4D samarbetet med den akademiska sfären: rektorer, forskare, professorer och administratörer. Vi hjälper dig gärna att hitta eller utveckla lösningar för att hantera dina aktiviteter eller utveckla utbildningsprojekt.

Personanpassade råd

4D har ett nära samarbete med den akademiska sfären. Våra experter finns tillhands för att ge dig råd eller designa anpassade applikationer för att möta dina specifika utmaningar.

Nyckelfärdiga lösningar

Välj en nyckelfärdig lösning från en 4D-partner. Använd ett direkt funktionellt verktyg som integrerar de senaste tekniska innovationerna som du kan införa och utöka efter dina specifika behov.

Tillväxt med 4D

Forskare, lärare, professor eller utvecklare: 4D är den enda plattform där du kan utveckla de lösningar du behöver utan att köra fast i en komplex och kostsam produktionsprocess.

Få personanpassade råd

Begär att få kontakt med vår utbildningskontoansvarig, som lyssnar på dina behov och ger råd.

Gedigen erfarenhet och en vision för framtiden

Innovationer för att hålla sig före i utvecklingen: 4D:s expertis bygger på förmågan till innovationer och på att förutse kundernas och marknadens behov.

Främsta anledningarna till att välja 4D